جملات ناب

- آنجا که همه مثل هم فکر می کنند ، هیچ کس خیلی فکر نمی کند .

- انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است .

- وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست .

- تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند .

- آنانکه می دانند رنج می برند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند .

- نتیجه اراده ضعیف ، حرف است ونتیجه اراده قوی ، عمل .

- وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند .

- آنان که نمی توانند خود را اداره کنند ‌ناچار از اطاعت دیگرانند .

- حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند .

- یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن .

- هر کس که بداند چقدر می ارزد، به آنچه که می ارزد می رسد.

- اشتباهات انسان، در ابتدا رهگذرند، سپس میهمان میشوند و بعد صاحبخانه.

- عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند .

- اگر می خواهی اندوهگین نباشی ، حسود مباش .

- آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم .

/ 0 نظر / 4 بازدید