/ 3 نظر / 6 بازدید
اغو

سلام. وجدانا منظور از ای عکس مو نبیدم؟ گوم وجدانا ؟ راسش بگو؟

محمود.براتي

مهندس دمت كرم جقدخندسوم واغو.بنده خداخوشم ايدونه جقددانشجول اذيت ايكنه

مری گوم

سلام به به مواونجو نیسم مهندس ومحمود اصغر مسخره ایکنن باشه دارم سیتون