سایتهای مرتبط با حیات وحش

توضیحات

نام سایت

ردیف

جامعه بین المللی حیات وحش

http://www.wildlife.org

1

سازمان بین المللی حفاظت از حیات وحش

http://www.iwec.org

2

محافظت از حیوانات وحشی که نسل آنها در خطر نابودی است

http://www.thewildones.org

3

حیات وحش در آفریقا

http://www.africa-safaris.org

4

انجمن حمایت از حیوانت وحشی

http://wcs.org

5

حفاظت از حیوانات وحشی،پیشگیری از انقراض نسل

http://www.defenders.org

6

Audubonانستیتو علوم طبیعی

http://www.audubonoinstitt

7

موتور جستجویی در زمینه حیوانات

httpwww.wildlifesearch.com

8

فهرست باغ وحشهای الکترونیکی

http://netvet.wustl.edu/zoo.htm

9

فدراسیون ملی حیات وحش

http://www.nwf.org

11

صندوق جهانی حیات وحش

http://www.wwf.com

12

/ 0 نظر / 3 بازدید