جملات ناب

عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان ببخشد

شکسپیر

......

شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش

آلبرت هوبارد

......

خدا به ما دو دست میدهد اما برای ما پل نمی سازد

ضرب المثل انگلیسی

......

نشان دوست خوب آن است که خطای ترا بپوشد و تو را پند دهد و رازت آشکار نسازد

بو علی سینا

......

به گذشته خود هرگز نمی اندیشیم مگر آنکه بخواهیم از آن نتیجه بگیریم

نهرو

/ 0 نظر / 7 بازدید