سایتهای مرتبط با پنبه

توضیحات

نام سایت

ردیف

اخبار منسوجات ایران

WWW.iran-textilenews.org

1

بانک کشاورزی و پنبه

www.agri-bank.com

2

پایگاه اطلاع رسانی پیام جهاد کشاورزی

www.pr.agri-jahad.ir

3

خبرگزاری کشاورزی ایران

www.iana.ir

4

خبرگزاری کشاورزی فائو در خاورمیانه

www.agriculturenews.faorne.net

5

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

www.areo.ir

6

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

www.agri-eng.ir

7

آشنایی با پنبه و رشد آن

www.meistermedia.com

8

اتحادیه پنبه و منسوجات ایتالیا

www.asstex.it

9

اتحادیه تعاونی های تولید پنبه

www.pcca.com

10

اتحادیه تولید کننده گان پنبه کارولینای شمالی

www.nccotton.org

11

اتحادیه تولید کننده گان پنبه لیورپول

www.lca.org.uk

12

اتحادیه تولید کننده گان کنجاله پنبه در آمریکا

www.cattonsed.com

13

اخبار پنبه

www.cattongrower.com

14

انجمن حمل و نقل پنبه آمریکا

www.acsa.catton.org

15

بازار بورس پنبه در برمن آلمان

www.baumwollboerse.de

16

بازار پنبه در جهان

www.cftc.gov.dea/catton

17

بازاریابی پنبه تگزاس

www.catton.usa.com

18

بانک اطلاعاتی استرالیایی اندرسون

www.andersonclayton.com

19

بانک اطلاعاتی جدید پنبه

www.cattondb.tamu.edu

20

بخش کشاورزی نیوساورث ویلز استرالیا

www.agric.nsw.gov.au

21

بنیاد بین المللی توسعه پنبه

www.cottonpromotion.org

22

بنیاد پنبه آمریکا

www.catton.org

23

بیماریهای گیاهی و پنبه

www.aps.org

/ 0 نظر / 4 بازدید