ردیف

دانشگاه

نشانی اینترنتی

1

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

2

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

4

دانشگاه الزهرا علیها سلام

www.azzahra.ac.ir

5

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

6

دانشگاه امام حسین علیه السلام

www.ihu.ac.ir

7

دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.isu.ac.ir

8

دانشگاه بو علی سینا همدان

www.basu.ac.ir

9

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

10

دانشگاه بین المللی ایران

www.iranu.com

11

دانشگاه بین المللی چابهار

www.iuc.ac.ir

12

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir

13

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

14

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

15

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

16

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

17

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان

www.cancer-institute.ac.ir

18

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir

19

دانشگاه جامع علمی کاربردی

www.itrws.com

20

دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir

21

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

22

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

23

دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

24

دانشگاه شاهرود

www.shahrood.ac.ir

25

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

26

دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir

27

دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir

28

دانشگاه شهید بهشتی لرستان

www.lu.ac.ir

29

دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.uk.ac.ir/MainF/New_Main/main.htm

30

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

31

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

32

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

33

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

34

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )

www.aku.ac.ir

35

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )

www.aut.ac.ir

36

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

www.kntu.ac.ir

37

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ac.ir

38

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )

www.atu.ac.ir

39

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

www.atu-economics.ac.ir

40

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

41

دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک

www.iustarak.ac.ir

42

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

www.bust.ac.ir

43

دانشگاه علوم پایه دامغان

www.dubs.ac.ir

44

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

45

دانشگاه علوم پزشکی اراک

www.arakmu.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

www.arums.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

49

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

www.aums.ac.ir

50

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.ams.ac.ir

51

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.iums.ac.ir

52

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

53

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

www.bmsu.ac.ir

54

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

www.bums.ac.ir

55

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

56

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

57

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

www.zdmu.ac.ir

58

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

59

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

60

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

61

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

www.sums.ac.ir

62

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kaums.ac.ir

63

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

64

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.ir

65

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

66

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

www.gums.ac.ir

67

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir

68

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

69

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

www.hums.ac.ir

70

دانشگاه علوم پزشکی همدان

www.umsha.ac.ir

71

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir

72

دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir

73

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

74

دانشگاه گیلان

www.gu.ac.ir

75

دانشگاه گرگان

www.gau.ac.ir

76

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

77

دانشگاه مازندران

www.umcc.ac.ir

78

دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir

79

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

80

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

81

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

82

دانشگاه سهند تبریز

www.sut.aتاريخ : شنبه ۱۳۸٩/٩/٦ | ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : احسان یزدان پناه(ehsan yazdanpanah) | نظرات ()
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.