توضیحات

نام سایت

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://ajums.ac.ir

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.com

6

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

8

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

9

دانشکده علوم پزشکی گناباد

http://www.gums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

12

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

13

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

14

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

16

دانشکده علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

19

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

23

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

24

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

25

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.qsms.ac.ir

26

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

27

دانشکده علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

28

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

29

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

30

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

31

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

32

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

33

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

34

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

35

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

36

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir

37

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

38

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

http://www.bmsu.ac.ir

40

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir

41

دانشگاه شاهد

http://www.shahed.ac.ir

42

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی

http://www.iautmu.ac.ir

43تاريخ : شنبه ۱۳۸٩/٩/٦ | ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : احسان یزدان پناه(ehsan yazdanpanah) | نظرات ()
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.